Servis a oprava

Pre správny chod a zabezpečenie čo najdlhšej životnosti systému ako aj jednotlivých zariadení sú najúčelnejšie pravidelné servisné prehliadky. Tieto zabezpečia podchytenie prípadných chýb skôr, ako dôjde k situáciám kedy sú potrebné nákladné opravy prípadne výmena...

REFERENCIE

Od založenia firmy (1992) sme realizovali tisícky kompletných montáži vrátane ich návrhov. Vo väčšine z nich vykonávame aj pravidelný servis.

Energetické poradenstvo

PORADENSTVO V OBLASTI TEPELNEJ TECHNIKY A VYKUROVANIA projekčná činnosť rozpočty, kalkulácie, špecifikácia materiálu podľa projektu návrh systému s optimálnym pomerom investície a návratnosti optimalizácia jestvujúcich systémov kúrenia výpočet potreby tepla na kúrenie...