Pre správny chod a zabezpečenie čo najdlhšej životnosti systému ako aj jednotlivých zariadení sú najúčelnejšie pravidelné servisné prehliadky. Tieto zabezpečia podchytenie prípadných chýb skôr, ako dôjde k situáciám kedy sú potrebné nákladné opravy prípadne výmena celých zariadení.

  • záručný s pozáručný servis, plynových, kondenzačných, elektrických kotlov a ďalších
  • úprava a nastavenie regulácie kúrenia
  • servis infražiaričov

 

V prípade havarijných stavov poskytujeme:

  • opravy kotlov začiek Villant, Buderus, Junkers, Wolf, Protherm, Geminox, Gasex, PKM, Therm, Leblanc a ďalších
  • diagnostiku chyby systému a návrh na jej nápravu

 

Medzi ďalšie služby v tejto oblasti patria

  • meranie a regulácia systémov pre kúrenie a teplú vodu
  • revízne správy
  • odborné prehliadky a skúšky
  • prehliadky kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007

 

Pre dohodnutie pravidelných servisných prehliadok prípadne niektorej z ďalších vyššie spomínaných služieb nás kontaktujte.