PORADENSTVO V OBLASTI TEPELNEJ TECHNIKY A VYKUROVANIA

projekčná činnosť
rozpočty, kalkulácie, špecifikácia materiálu podľa projektu

návrh systému s optimálnym pomerom investície a návratnosti
optimalizácia jestvujúcich systémov kúrenia

výpočet potreby tepla na kúrenie a poradenstvo v oblasti zníženia spotreby tepla
znižovanie nákladov na kúrenie

riešenie problémov s kúrením